Het Publiek Domein is in ontwikkeling!

Bij het opzetten van het Intranet Medisch Specialisten is samenwerking gezocht en verkregen met de Stichting Voorlichting PatiŽnten.
In de arts - patiŽnt relatie is voorlichting door de behandelend arts van zeer groot gewicht.
Sedert haar oprichting in 1986 heeft de Stichting zich beijverd de communicatie tussen arts en patiŽnt in de meest brede zin des woords te verbeteren. In de komende tijd zal middels het publiek domein informatie ter beschikking komen welke in de afgelopen jaren werd ontwikkeld.

Daarnaast kunnen de Medisch Wetenschappelijke (Specialistische) Verenigingen informatie van belang voor patiŽnten eveneens langs deze wijze kenbaar maken. Ook zal aan patiŽntengroeperingen of verenigingen welke zich inzetten voor de zorg om een bepaald ziektebeeld, binnen de mogelijkheden van de Stichting IMSN, gelegenheid worden geboden informatie op het Publiek Domein te verspreiden. Het Publiek Domein is bedoeld als ontmoetingsplaats tussen medisch specialisten en patiŽnten en tussen patiŽnten onderling. Door middel van de verschillende knoppen in de linker balk van het scherm worden de aandachtsgebieden aangegeven. Andere organisatievormen die er belang bij hebben middels dit domein elektronisch te kunnen samenwerken worden verzocht zich te wenden tot het secretariaat van de Stichting IMSN. Voor verdere algemene informatie verwijzen wij u naar de rubriek LEESMIJ op het openingsscherm.

    De Stichting Intranet Medisch Specialisten Nederland (IMSN)