IN HET KORT

Stichting Voorlichting PatiŽnten (SVP) De Stichting Voorlichting PatiŽnten werd in 1986 opgericht door de toemalige Landelijke Specialisten Vereniging en de Vereniging van Artsen Automobilisten (V.V.A.A.).

De Stichting stelt zich daarbij ten doel door betere patiŽntenvoorlichting de communicatie tussen arts en patiŽnt te bevorderen in de meest brede zin des woords.

Dit doel tracht zij te verwezelijken door:

 

De ziekenhuizen te adviseren bij het inrichten van voorlichtingsafdelingen.

 

Het vervaardigen en verspreiden van voorlichtingshulpmiddelen waaronder folders, brochures, audiovisuele middelen etc.

 

De besluitvorming door arts/specialist en patiŽnt bij het geneeskundig handelen gezamenlijk te laten geschieden.

   

De Stichting heeft daartoe:

   

 

Een programma van activiteiten gestart dat erop gericht is
de patiŽntenvoorlichting in de ziekenhuizen te professionaliseren en te integreren in de ziekenhuisorganisatie.

 

Reikt eenvoudige, algemene informatie aan die in overeen-
stemming is met de opvattingen binnen de medische beroeps-
groep.

 

organiseert trainingscursussen voor artsen op gebied van
voorlichtingskunde.